Välbefinnandet i skolan - en studie om några pedagogers tankar kring elevernas välbefinnande i skolan

DSpace Repository

Välbefinnandet i skolan - en studie om några pedagogers tankar kring elevernas välbefinnande i skolan

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Välbefinnandet i skolan - en studie om några pedagogers tankar kring elevernas välbefinnande i skolan
Author(s) Löf, Sara
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka hur några pedagoger i skolan tar reda på hur år 6 elevernas välbefinnande i skolan är. Vilka åtgärder använder pedagogerna sig av för att hjälpa de elever som har ett sämre välbefinnande samt hur dokumenteras detta för att eventuellt informera framtida mentorer? Metoden som använts är kvalitativ. Med hjälp av intervjuer har studien byggts på djupet och inte bredden. Resultatet visar att pedagogerna använder sig av samtal, skriftlig kommunikation och observation för att ta reda på hur eleverna välbefinnande är. Resultatet visar även på att hjälpen finns i form av olika instanser där man via en pappersansökan kan söka hjälp. Samt att eleverna sällan får den hjälp de behöver och att det tar för lång tid innan eventuell hjälp finns att hämta. Välbefinnandet dokumenteras på olika sätt och i olika dokument.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) välbefinnande
år 6 elever
dokumentation
åtgärder
Handle http://hdl.handle.net/2043/5699 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics