Konsten att undervisa i bild

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Konsten att undervisa i bild
Author(s) Anderson-Sander, Frida ; Persson, Sara
Date 2008
Swedish abstract
Olika lärare har olika syn på bildundervisning i skolan. Utifrån deras uppfattning och erfarenhet är syftet med studien är att undersöka hur lärare förhåller sig till bildundervisningen i grundskolans tidigare år. För att få svar på vår frågeställning har fyra intervjuer samt en enkätundersökning gjorts på två skolor. Genom intervjuerna får vi svar på hur lärarna menar att deras skolmiljö påverkar bildundervisningen, hur de ser på bilden som ett redskap till barns utveckling och hur de uppfattar sin egen bildundervisning. Detta empiriska material har tillämpats på våra teoretiska utgångspunkter som framförallt ligger i det sociokulturella perspektivet och är baserad på bland annat Vygotskij. Även Malténs (2003) syn på utvecklande skolmiljö ligger som grund för studiens teoribakgrund. Undersökningen har visat att lärarna ser vikten av bildundervisningen men att bristen på samarbete, tillgång till material, samt utrymme gör att lärarna åsidosätter bildundervisningen till förmån för övriga ämnen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Bildundervisning
Skolmiljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/5769 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics