Kan cooperative learningmetoden STAD förändra elevernas attityd till matematik?

DSpace Repository

Kan cooperative learningmetoden STAD förändra elevernas attityd till matematik?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Kan cooperative learningmetoden STAD förändra elevernas attityd till matematik?
Author(s) Karlsson, Johan
Date 2008
Swedish abstract
Genom min verksamhetsförlagda tid (VFT) upptäckte jag att matematikundervisningen huvudsakligen bestod av lärargenomgång och enskild räkning. Denna form av undervisning stämde inte med min bild av hur man skapar en bra lärandesituation för eleverna. Syftet med detta arbete har varit att hitta en undervisningsmetod som stämmer överens med min syn på effektivt lärande. Jag fann cooperative learning som är en undervisningsmodell som bygger på interaktion mellan elever och där alla elever är beroende av varandra för att lyckas. Med hjälp av enkätundersökningar ville jag se om cooperative learningmetoden STAD kunde förändra elevernas attityd till matematik samt vilken attityd eleverna hade till undervisningsmetoden. Resultaten i min undersökning pekar på att eleverna får en positivare attityd till matematik och att de har en positiv inställning till metoden.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Cooperative learning
Saminlärning
Samarbetslärande
Grupparbete
Kommunikation
Matematik
Attityd
STAD
Handle http://hdl.handle.net/2043/5788 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics