En skola för alla, i Thailand? En kvalitativ intervjustudie ur pedagog- och förädraperspektiv mellan en svensk privatskola i Thailand och skolan i Sverige.

DSpace Repository

En skola för alla, i Thailand? En kvalitativ intervjustudie ur pedagog- och förädraperspektiv mellan en svensk privatskola i Thailand och skolan i Sverige.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title En skola för alla, i Thailand? En kvalitativ intervjustudie ur pedagog- och förädraperspektiv mellan en svensk privatskola i Thailand och skolan i Sverige.
Author(s) Törnkvist, Helena
Date 2008
English abstract
A school for everyone, in Thailand? A qualitative interview study from a teacher- and parentperspective between a Swedish private school in Thailand and the school in Sweden.
Swedish abstract
Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att ge en bild av varför några föräldrar väljer att resa från Sverige, och en skola för alla, till Thailand och placerar sina barn i en svensk privatskola där. I intervjuerna ville jag få reda på hur den svenska privatskolan i Thailand upplevs av lärarna, skolans ledning men framför allt av föräldrarna i jämförelse med deras erfarenheter av skolan i Sverige.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Elever i behov av särskilt stöd
En skola för alla
Föräldraperspektiv
Samverkan
Svensk privatskola i Thailand
Handle http://hdl.handle.net/2043/5821 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics