Rolig eller orolig - en jämförande analys av seriemagasinen 91:an & Galago

DSpace Repository

Rolig eller orolig - en jämförande analys av seriemagasinen 91:an & Galago

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Rolig eller orolig - en jämförande analys av seriemagasinen 91:an & Galago
Author(s) Hängsel, Sara
Date 2005
Swedish abstract
Serier har sedan länge betraktats som ett andra klassens kulturella medium, med ett dåligt rykte som enkla och lättförståeliga. Majoriteten av seriemagasin ligger fortfarande i ett väntrum någonstans, för att då och då ytligt bläddras igenom; de tas inte på allvar. Och alternativen lyser med sin frånvaro; tillhör de inte skaran som ytligt bläddras igenom syns de nästan inte till överhuvudtaget. Uppsatsen tar sig dels an hur "de andra" ser ut, de som vågade och ville. Dels fokuserar den på vad som egentligen finns i de etablerade, ”lättförståeliga” seriemagasinen för att slutligen jämföra de båda med varandra.
Publisher Malmö högskola/Konst, kultur, kommunikation, K3
Language swe (iso)
Subject(s) Serier
91:an
Galago
Handle http://hdl.handle.net/2043/5824 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics