Musik och drama som pedagogiska verktyg i religionskunskapsundervisningen

DSpace Repository

Musik och drama som pedagogiska verktyg i religionskunskapsundervisningen

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Musik och drama som pedagogiska verktyg i religionskunskapsundervisningen
Author(s) Cederqvist, Lina ; Kadic, Emina
Date 2008
English abstract
Music and drama as pedagogical instrument in the teaching of religion
Swedish abstract
Syftet med föreliggande studie är att ge en bild av hur några pedagoger integrerar musik och drama i religionskunskapsundervisningen samt hur några elever i grundskolans tidigare år upplever detta arbetssätt. Undersökningen ger dessutom en uppfattning om hur arbetsmetoden påverkar undervisningen i religionskunskap. Resultatet har vi fått fram genom intervjuer, enskilt och i grupp, samt observationer. Sammanfattningsvis pekar resultatet på att både pedagoger och elever ställer sig positiva till att integrera musik och drama i religionskunskapsundervisningen. Dock är brist på ett bra material för metoden ett hinder för att denna skall tillämpas i praktiken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) religionskunskap
drama
musik
grundskolan tidigare år
Handle http://hdl.handle.net/2043/5838 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics