Bedömning av kunskaper i geografi

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Bedömning av kunskaper i geografi
Author(s) Vucinic, Maja
Date 2008
Swedish abstract
I arbetet studeras kopplingen mellan bedömning och mål i en klass, i skolår 5, när det gäller geografi. Jag har undersökt vilka mål undervisningen riktar sig mot, vad och hur läraren bedömer samt i vilken utsträckning bedömningen är ”rättvis” i den mening att den överensstämmer med målen i kursplanerna. Studien har gjorts genom en fallstudie och inom denna har jag gjort klassrumsobservationer, intervjuat läraren och analyserat uppgifter som eleverna arbetat med. Insamlade data har sedan analyserats utifrån kunskapsformerna (fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet) och även jämförts med de nationella målen. I resultatet har framkommit att det finns en överrensstämmelse mellan mål och bedömning, och därmed att förutsättning för rättvis bedömning finns.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) bedömning
geografi
Handle http://hdl.handle.net/2043/5857 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics