Hur förhåller sig pedagoger till kunskap som elever tillägnar sig utanför skolans ramar?

DSpace Repository

Hur förhåller sig pedagoger till kunskap som elever tillägnar sig utanför skolans ramar?

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Hur förhåller sig pedagoger till kunskap som elever tillägnar sig utanför skolans ramar?
Author(s) Egard-Zander, Lotta ; Mårtensson, Nina
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur pedagoger förhåller sig till de erfarenheter och kunskaper som elever tillägnar sig utanför skolans ramar, inte minst från populärkulturen, och hur detta tar sig uttryck i skolan.Intervjuer genomfördes med pedagoger i grundskolans tidigare år. För att få en motpol till resultatet som intervjuerna med pedagogerna gav, valde vi att göra två gruppintervjuer med elevinformanter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) populärkultur
erfarenheter
curriculum
kunskaper
Handle http://hdl.handle.net/2043/5868 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics