Klassrumsklimat

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Klassrumsklimat
Author(s) Stedt, Angelica
Date 2008
English abstract
Mitt syfte med detta arbete är att ta reda på hur skolan tolkar begreppet klassrumsklimat. Jag vill undersöka hur elever och pedagoger arbetar för att påverka klimatet och om de kan se några förändringar. Som metod har jag valt kvalitativa intervjuer med pedagogerna i två femteklasser och kvalitativa gruppintervjuer/samtal med eleverna i samma klasser. I resultatkapitlet presenteras intervjuerna under rubrikerna klass 5b och 5a och under var rubrik i följande ordning: pedagog, killar, tjejer. Jag har kommit fram till att ett aktivt och engagerande arbete med klassrumsklimatet ger en trygg elevgrupp. Jag har också sett att genom arbete med emotionell intelligens går det att få självständiga individer som har god förståelse för sina egna och andras känslor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) trygghet
självkännedom
Handle http://hdl.handle.net/2043/5883 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics