Andraspråkselever och matematik

DSpace Repository

Andraspråkselever och matematik

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Andraspråkselever och matematik
Author(s) Abdulrahim, Mariam
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att ta reda på elevernas uppfattningar om matematikundervisningen och hur språket påverkar elevernas förståelse av matematik samt hur nyinflyttade elever upplever matematiksymbolernas skillnader i svenskan och på sitt hemspråk. I detta arbete har jag gjort en intervjuundersökning med nio elever som har olika nationaliteter och har invandrat till Sverige under olika tider. Jag gör också en litteraturgenomgång som innefattar betydelsen av matematik som språk och matematik som kultur. Resultatet visar att eleverna som är födda i Sverige inte tycker att svenskan är svår men de har ibland svårigheter att förstå texten i matematikboken. Eleverna som har kommit till Sverige för några år sen eller är nyinflyttade uttrycker att de har svårt med svenska språket och tycker att språket ger dem svårigheter även i matematik. För nyinflyttade elever är det inte bara språket som gör matematiken svår, utan också sättet som tal skrivs på och symbolerna för räknesätten, dessa räknesätt skiljer sig från motsvarande i hemlandets läroböcker.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) matematiskt symbolspråk
uppfattning om matematik
kulturella skillnader
språksvårigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/5910 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics