Matematiksvårigheter i förberedelseklassen

DSpace Repository

Matematiksvårigheter i förberedelseklassen

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Matematiksvårigheter i förberedelseklassen
Author(s) Al-Noori, Abdulathim
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka svårigheter eleverna har i förberedelseklasser och vad förberedelseklasslärarna anser om matematikundervisningen i förberedelseklassen. Dessutom skall modersmålslärarens roll i matematikundervisningen belysas. Jag har valt enkätundersökning med elever och förberedelseklasslärare samt intervjuer med modersmålslärare som metod. Resultaten pekar på att förberedelseklasseleverna har problem med det svenska språket, samt att modersmålslärarna spelar stor roll för undervisningen. Eleverna i förberedelseklasserna kan klara av matematikundervisningen trots en dålig bas i det svenska språket. Detta görs med genom en tvåspråkig undervisning med hjälp av både förberedelseklassläraren och modersmålsläraren. Modersmålsläraren kan förmedla matematikundervisningen på ett sätt som är enklare för de nyanlända eleverna att ta till sig.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) förberedelseklass
matematik
Modersmålslärare
Tvåspråkig undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5922 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics