Vem vinner på integrering? Integrerade språkavdelningar - ett föräldraperspektiv

DSpace Repository

Vem vinner på integrering? Integrerade språkavdelningar - ett föräldraperspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Vem vinner på integrering? Integrerade språkavdelningar - ett föräldraperspektiv
Author(s) Lilja, Jane ; Polverari, Monica
Date 2008
Swedish abstract
Lilja, Jane och Polverari, Monica. (2008). Vem vinner på integrering? Integrerade språkavdelningar – ett föräldrarperspektiv. (Who Gains from Integration? Inclusive Language Preschool Units – from the Parent´s Point of view. Skolutveckling och ledarskap. Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med detta arbete har varit att belysa vilken syn föräldrar har på integrering i relation till sina barns situation och delaktighet i språkförskolan samt åskådliggöra hur pedagoger beskriver en integrerad språkavdelning. För att kunna uppnå syftet består vår studie av två delar. Delstudie ett, bygger på intervjuer gjorda med pedagoger som är verksamma på integrerade språkavdelningar och delstudie två, utgörs av enkäter till samtliga föräldrar på dessa avdelningar. Sammanfattningsvis ställer föräldrar sig överlag positiva till den integrering som sker på förskolan och ser det som en vinst att den dagliga språkträningen kommer alla barn till godo. Många föräldrar menar att alla vinner på integreringen eftersom olikhet i verksamheten ses som en resurs, vilket i sin tur kan bidra till att barnen får en förförståelse för att alla barn behöver olika mycket stöd och hjälp i sin utveckling. Pedagogerna beskriver att alla barnen har en viktig roll att fylla på den integrerade språkavdelningen och menar att barnen lär av varandra.
Language swe (iso)
Subject(s) delaktighet
integrering
språkförskola
språkstörning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5938 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics