Hur förändras nyutexaminerade lärares användning av läroboken med ökad erfarenhet?

DSpace Repository

Hur förändras nyutexaminerade lärares användning av läroboken med ökad erfarenhet?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hur förändras nyutexaminerade lärares användning av läroboken med ökad erfarenhet?
Author(s) Leden, Anna ; Persson, Andreas
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att ge en bild av hur några nyutexaminerade lärare inom matematik och naturvetenskap använder läroboken i sin planering och undervisning samt om deras arbetssätt förändrats med ökad erfarenhet. Studien genomfördes i form av djupintervjuer med tio lärare verksamma på gymnasiet och grundskolans senare år. Resultaten visar att många lärare vill arbeta utan att vara styrda av läroboken, men att ett sådant arbetssätt kan vara svårt att genomföra som nyutexaminerad lärare. Stress och ovana vid den nya arbetssituationen är exempel på faktorer som leder till att lärarna stödjer sig på läroboken i en högre omfattning än de tänkt sig. Med ökad erfarenhet ändras lärarnas fokus från läroboken till kursplaner och ett målrelaterat arbetssätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) lärobok
nyutexaminerad lärare
Handle http://hdl.handle.net/2043/5939 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics