Lärarstudenternas erfarenheter och kännedom om olika bedömningsformer

DSpace Repository

Lärarstudenternas erfarenheter och kännedom om olika bedömningsformer

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Lärarstudenternas erfarenheter och kännedom om olika bedömningsformer
Author(s) Nuhanovic, Sabina
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att belysa matematiklärarstudenternas kännedom om olika bedömningsformer samt att undersöka deras erfarenheter kring bedömning från deras VFT-skola (Verksamhetsförlagd tid). Undersökningen är baserad på kvalitativa intervjuer med sex matematiklärarstudenter. Examensarbetet ger inblick i vilka bedömningsformer matematiklärarstudenterna har blivit utsatta för under sin lärarutbildning och vilka bedömningsformer dessa säger att de tänker tillämpa i sitt kommande läraryrke samt hur dessa upplever bedömningen på VFT-skolor. Sammanfattningsvis visar resultatet att matematiklärarstudenterna har blivit utsatta för varierande bedömningsformer, som redovisningar (muntliga framföranden), grupparbeten, laborationer m.m, samt att dessa menar att de kommer att tillämpa varierande bedömningsformer (ex. på några är skriftliga inlämningar, laborationer, prov och redovisningar) i sitt kommande läraryrke. Vidare visar resultatet på att skriftliga prov är den vanligaste bedömningsformen som tillämpas vid bedömningen och betygsättningen på matematiklärarstudenternas VFT-skolor.
Language swe (iso)
Subject(s) bedömning
bedömningsformer
matematik
matematiklärarstudenter
Handle http://hdl.handle.net/2043/5943 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics