Utomhusverksamhet i förskolan

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Utomhusverksamhet i förskolan
Author(s) Lenander, Malin ; Vuletic, Jozefina
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete är att ta reda på pedagogers förhållningssätt till utomhuspedagogik, utomhusdidaktik och deras roll i utomhusverksamheten. Vi gjorde en jämförelse mellan fyra olika förskolor, två kommunala I Ur & Skur förskolor och två förskolor som har utomhusverksamhet som profil. Undersökningen bygger på intervjuer med fyra pedagoger samt observationer av pedagogernas arbetssätt. Vår undersökning visade att samtliga pedagoger såg förskolegården som närmiljö och använde den i sitt utomhusdidaktiska arbete. De använde även andra delar av närmiljön i sin utomhusverksamhet, såsom närliggande parker och lekplatser. Pedagogerna ansåg att deras roll utomhus främst var att vara ett stöd för barnen i deras upptäckande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) förhållningsätt
förskola
förskolegården
intervjuer
närmiljö
observationer
pedagoger
utomhusdidaktik
utomhuspedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/5954 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics