Hållbar utveckling i skolan. Hur tolkas begreppet av SO-respektive NO-lärare?

DSpace Repository

Hållbar utveckling i skolan. Hur tolkas begreppet av SO-respektive NO-lärare?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hållbar utveckling i skolan. Hur tolkas begreppet av SO-respektive NO-lärare?
Author(s) Strid, Hanna
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att studera hur lärare belyser och arbetar med begreppet hållbar utveckling i de samhälls- respektive de naturorienterade ämnena i grundskolans senare år. I undersökningen har kvalitativa intervjuer används där de medverkande lärarna har fört fram sina tankar kring hållbar utveckling. Resultaten har givit en uppfattning om att undervisningen kring hållbar utveckling sker omedvetet trots att läro- samt kursplaner innehåller begreppet. De dimensioner som hållbar utveckling innefattar är uppdelade mellan SO- och NO-blocken vilket medför till en ökad klyfta ämnesblocken emellan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) demokratisk
ekologisk
ekonomisk
etisk
grundskolans senare år
hållbar utveckling
naturorienterade ämnen
samhällsorienterade ämnen
sociala frågor
undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5979 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics