Interkulturell pedagogik - en studie i praktiskt värdegrundsarbete på mångkulturella skolor

DSpace Repository

Interkulturell pedagogik - en studie i praktiskt värdegrundsarbete på mångkulturella skolor

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Bachelor thesis
Title Interkulturell pedagogik - en studie i praktiskt värdegrundsarbete på mångkulturella skolor
Author(s) Tufekcioglu, Salih
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka på vilket sätt den mångkulturella skolan tar tillvara de grundläggande värderingar som finns i julen och i fastemånaden ramadan. Studien bygger på den kvalitativa forskningsmodellen med hjälp av den explorativa intervjun. Studien visar att ingen skola arbetar aktivt eller medvetet med värdegrunden utifrån de religiösa högtiderna. Dessutom visar studien att fastemånaden ramadan inte uppmärksammas i lika stor utsträckning som julen. Detta sker på skolor där en stor del av eleverna har muslimsk bakgrund. Förutsättningar för ett framgångsrikt värdegrundsarbete utifrån julen och ramadan är kompetensutveckling av lärare samt bildandet av en interkulturell referensgrupp för samtal och diskussion kring olika kulturer, traditioner och religioner som finns på skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) interkulturell pedagogik
värdegrund
mångkultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/5981 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics