Aktionsforskning set med svenske oejne

DSpace Repository

Aktionsforskning set med svenske oejne

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Aktionsforskning set med svenske oejne
Author(s) Hägerfelth, Gun ; Pérez, Suzanne
Date 2007
Swedish abstract
Artikeln är en populärvetenskaplig text som handlar om hur en svensk forskare uppfattar ett danskt aktionsforskningsprojekt om språk och ämnesutveckliing på mellanstadiet i Danmark
Link http://www.uc2.dk (external link to publication)
Publisher uc2, Koebenhavn
Host/Issue Sprog og Integration;Nr 4, 32 sidor
ISSN 1601-541X
Pages 10-12
Language dan (iso)
Subject(s) flerspråkiga elever
språk- och ämnesundervisning
Humanities/Social Sciences
humanities
Handle http://hdl.handle.net/2043/6024 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics