Disciplinering till demokrati?

DSpace Repository

Disciplinering till demokrati?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Disciplinering till demokrati?
Author(s) Hägerfelth, Gun
Date 2007
Swedish abstract
Artikeln är publicerad under rubriken Debatt och utgör en replik på en tidigare införd artikel skriven av Per Brinkemo, med rubriken " Kulturkrock skapar olika förväntningar på lärarens roll". Artikeln bemöter Brinkemos fråga om hur lärare hanterar kulturella konflikter mellan uppfattningen om flerspråkiga elevers utbildning i Sverige och utbildningen i de länder som föräldrarna flytt från.
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Praktik & Teori;4
Pages 54-56
Language swe (iso)
Subject(s) flerspråkiga elever
kulturkrockar
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/6028 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics