Hur mycket kan du jobba - utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus

DSpace Repository

Hur mycket kan du jobba - utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Report
Title Hur mycket kan du jobba - utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus
Author(s) Andersson, Mats ; Aggestam, Josefin ; Tranquist, Joakim
Date 2007
Swedish abstract
Trots en relativt omfattande forskning på området långtidssjukskrivningar och rehabilitering kan hävdas att vi vet ganska lite om vad som är av betydelse när det gäller positiva och negativa aspekter för långtidssjukskrivnas villkor och goda eller mindre goda utfall av rehabiliteringsinsatser. Författarnas ambition är att denna skrift skall vara behjälplig vid utvecklingen av arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekt samt ge en större förståelse för hur dessa och liknande projekt organiseras, genomförs och uppfattas av involverade aktörer.
Publisher Malmö högskola
ISSN 1654-7462
ISBN 978-91-7104-041-1
Pages 169
Language swe (iso)
Subject(s) sjukskrivning
arbetslivsinriktad rehabilitering
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/6031 (link to this page)
Buy print http://webshop.holmbergs.com...6031 (print-on-demand service)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics