Natur- och miljöfrågor i förskola

DSpace Repository

Natur- och miljöfrågor i förskola

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Natur- och miljöfrågor i förskola
Author Pancenko, Bela
Date 2008
English abstract
My aim with diploma work is to contribute to increased knowledge about how nature - and environmental issues can be processed in the preschool. Theme positions are: Which knowledge will the children dedicate itself when it comes to nature - and environmental issues in the preschool? On which way works pedagoger with nature - and environmental issues in the preschool?
Swedish abstract
Mitt syfte med examensarbete är att bidra till ökad kunskap om hur natur- och miljöfrågor kan bearbetas i förskolan. Huvudfrågeställningar är: Vilken kunskap ska barnen tillägna sig när det gäller natur- och miljöfrågor i förskolan? På vilket sätt arbetar pedagoger med natur- och miljöfrågor i förskolan?
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/6110 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics