Svensk invandringspolitik i demokratiskt perspektiv

DSpace Repository

Svensk invandringspolitik i demokratiskt perspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other scientific
Title Svensk invandringspolitik i demokratiskt perspektiv
Author(s) Spång, Mikael
Date 2008
Editor(s) Fryklund, Björn
Swedish abstract
I denna studie av svensk invandringspolitik och demokratisk legitimitet undersöks ett flertal policyprocesser, från debatten om arbetskraftsinvandring i mitten och slutet av 1960-talet till den nya utlänningslag som trädde i kraft 2006. I fokus för studien står invandringspolitikens demokratiska legitimitet. De huvudsakliga slutsatserna i studien är att politiseringen av invandringspolitiken sedan mitten av 1980-talet har lett till en viss procedurmässig demokratisering i det att riksdagens roll stärkts samt att insyn och ansvarsutkrävande har förbättrats till följd av tydligare skillnader mellan de politiska partierna. Samtidigt har respekt och skydd av mänskliga rättigheter försämrats. Resultatet tydliggör således spänningen mellan demos beslutsrätt och migranters rättigheter.
Publisher Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) and School of International Migration and Ethnic Relations (IMER), Malmö University
Host/Issue Current Themes in IMER Research;8
ISSN 1652-4616
ISBN 978-91-7104-075-6
Pages 190
Language swe (iso)
Subject(s) invandringspolitik
migration
flyktingpolitik
asyl
arbetskraftsinvandring
familjeåterförening
demokratisk legitimitet
mänskliga rättigheter
Sverige
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Ethnicity
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science
Handle http://hdl.handle.net/2043/6128 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics