Hur kan lämpliga aktiviteter befrämja förståelsen för multiplikation?

DSpace Repository

Hur kan lämpliga aktiviteter befrämja förståelsen för multiplikation?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hur kan lämpliga aktiviteter befrämja förståelsen för multiplikation?
Author(s) Zufer, Zelija ; Petrovic, Biljana
Date 2008
English abstract
The main purpose of our thesis is to find out how proper activities can promote the understanding of multiplication. In our research we have used written tests, questionnaires, observations and interviews with pupils in the fourth grade. The results show that the activities have helped the pupils to develop their creativity, manifest different way of thinking and even different possibilities to apprehend and to study tasks closely.
Swedish abstract
Huvudsyftet med vårt arbete är att ta reda på hur elevers förståelse för multiplikation kan stärkas av lämpliga aktiviteter. I vår undersökning har vi använt oss av prov, enkäter, observationer och intervjuer i årskurs fyra. Det visar sig, av de resultat vi har fått fram att aktiviteterna, som vi har genomfört har hjälpt eleverna att utveckla sin kreativitet, uttrycka olika tankesätt och även olika möjligheter att uppfatta och granska uppgifter.
Language swe (iso)
Subject(s) aktiviteter
förståelse
multiplikation
multiplikationsinlärning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6156 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics