Skolgårdar i Malmö: Barriärer eller oaser

DSpace Repository

Skolgårdar i Malmö: Barriärer eller oaser

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication BookChapter
Title Skolgårdar i Malmö: Barriärer eller oaser
Author(s) de Jong, Marjanna
Date 2008
Editor(s) Lisberg Jensen, Ebba; Ouis, Pernilla
Swedish abstract
Skolgårdens utformning och skolbyggnadens design påverkar stadsbilden. Stadsdelens rumsliga egenskaper påverkas av skolanläggningens utformning. Ytorna och gångstråk runt och igenom skolanläggningen används av elever och lärare, boende och andra personer. Artikeln behandlar hur detta samspel ser ut på några skolor i Malmö med olika rumsliga egenskaper och olika placering i staden. Var finns vägar och gångstråk, bidrar växtlighet och lekredskap till en levande miljö eller bidrar de till att isolera skolan från omvärlden?
Publisher Malmö högskola, Institutionen för urbana studier
Host/Issue Inne & ute i Malmö. Studier av urbana förändringsprocesser
ISSN 1654-6881
ISBN 13:978-91-977233-2-9
Pages 74-90
Language swe (iso)
Subject(s) skolbyggnader
skolgårdar
rumslig struktur
användning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/6163 (link to this page)
Buy print http://webshop.holmbergs.com...6163 (print-on-demand service)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics