Att läsa genom att skriva - fyra pedagogers erfarenheter av undervisning enligt Tragetons metod.

DSpace Repository

Att läsa genom att skriva - fyra pedagogers erfarenheter av undervisning enligt Tragetons metod.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Att läsa genom att skriva - fyra pedagogers erfarenheter av undervisning enligt Tragetons metod.
Author(s) Lundkvist, Johan
Date 2008
Swedish abstract
Datorn har idag en central roll i vårt samhälle och det är naturligt att skolan tar till sig ny teknik och använder datorn som ett verktyg för elevernas lärande. Syftet med min undersökning är att ta reda på om datorn, i arbetet med Arne Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola”, har en naturlig roll i läs- och skrivinlärningen. I min undersökning har jag valt en kvalitativ intervjustudie som huvudmetod, vilken jag kompletterat med observationer i de intervjuade pedagogernas barngrupper. På så sätt har jag fått en bra inblick i hur det praktiska arbetet med Tragetons metod går till i klassrummet. Undersökningen visar på en positiv bild av Tragetons metod, men inte som en ny revolutionernande läsinlärningsmetod, utan mer som ett nytt sätt att utnyttja datorn som verktyg med andra beprövade läsinlärningsmetoder som grund för undervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Att skriva sig till läsning
Datorn i skolan
it
ikt
läs- och skrivutvecklingsmetoder
läsutveckling
skrivutveckling
språkutveckling
Trageton
Handle http://hdl.handle.net/2043/6184 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics