LPO - 94 i Praktiken. - Hur några pedagoger tolkar och konkretiserar läroplans - och kursplansmålen i religionskunskaps ämnet.

DSpace Repository

LPO - 94 i Praktiken. - Hur några pedagoger tolkar och konkretiserar läroplans - och kursplansmålen i religionskunskaps ämnet.

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title LPO - 94 i Praktiken. - Hur några pedagoger tolkar och konkretiserar läroplans - och kursplansmålen i religionskunskaps ämnet.
Author(s) Lindgren, Joanna
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur fem pedagoger tolkar och praktiskt arbetar med styrdokumenten Lpo94 och kursplanen i religionsämnet i grundskolans senare år. Min metod bestod av en kvalitativ undersökning, i form utav djupintervjuer. Resultaten visar att dessa pedagoger anser att Lpo94 och kursplanen i religionsämnet kompletterar varandra väl. Resultaten visar också att styrdokumenten i hög grad påverkar pedagogerna i deras dagliga arbete, när det gäller lektionsplaneringar och deras val av stoff. Vidare stämmer resultet överens med tidigare utredningar och slutsatser som både statens Skolverk och ett flertal forskare har genomfört, när det gäller krav på måluppfyllelse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) läroplan
kursplan
mål att sträva mot
mål att uppnå
religion
tolkning
styrdokument
Handle http://hdl.handle.net/2043/6234 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics