Om särskild undervisningsgrupp Elevers och vårdnadshavares uppfattning om liten undervisningsgrupp, år 7-9.

DSpace Repository

Om särskild undervisningsgrupp Elevers och vårdnadshavares uppfattning om liten undervisningsgrupp, år 7-9.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Om särskild undervisningsgrupp Elevers och vårdnadshavares uppfattning om liten undervisningsgrupp, år 7-9.
Author(s) Flink, Marijana
Date 2008
English abstract
The experiences of pupils and theirs parents concerning education in a special class in comprehensive school.
Swedish abstract
Avsikten med detta arbete har varit att få ökad kunskap om hur åtta elever upplever sin skolsituation och vilka faktorer som bidrar till eller hindrar att deras upplevelse blir meningsfull. Undersökningen har också beskrivit elevernas självbild. Även elevernas upplevelse av att gå i stor grupp har lyfts fram. Genom att elevernas vårdnadshavare har gett sin syn på sina barns skolgång har det varit möjligt att undersöka om elevernas syn på tillvaron i skolan är samstämmig med vårdnadshavarnas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) special class
Handle http://hdl.handle.net/2043/6265 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics