Vår gemensamma historia? - Historieundervisning ur ett multikulturellt perspektiv

DSpace Repository

Vår gemensamma historia? - Historieundervisning ur ett multikulturellt perspektiv

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Vår gemensamma historia? - Historieundervisning ur ett multikulturellt perspektiv
Author(s) Petersson, Anette
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med undersökningen var att i ett högstadium på en grundskola undersöka elevernas attityder till vad de personligen anser är viktiga historiska områden för dem, och utifrån detta resonera kring lämpliga didaktiska överväganden inom ett mångkulturellt klassrum. I undersökningen användes en kvantitativ metod för att undersöka enkätsvaren från 124 informanter angående attityder till 55 olika delämnen inom historia. Resultatet visar att det finns skillnader mellan de elever som hade en svensk kulturell tillhörighet i förhållande till de som har en annan kulturell tillhörighet. Däremot fanns det endast några få skillnader beträffande hur relevanta eleverna ansåg olika delområden var i relation till vilken könstillhörighet de hade. Resultatet visar också att det skiljer sig mellan det perspektiv som eleverna efterfrågar och det som läroböckerna förmedlar då eleverna främst föredrog ett globalt perspektiv medan läroböckerna förmedlar ett eurocentriskt och västerländskt perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) historiedidaktik
kulturella skillnader
Handle http://hdl.handle.net/2043/6288 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics