Lyssna och respondera

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Lyssna och respondera
Author(s) Jönsson, Jeanette ; Kronvall, Sofie ; Persson, Emily
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur lyssnandet kan se ut mellan elever i en klass på komvux, dels för att få mer kunskap och förståelse om de olika sätten att lyssna, dels för att kunna medvetandegöra och utveckla elevers lyssnande. För att uppnå vårt syfte undersöker vi hur eleverna responderar på varandra. Den metod vi har använt oss av är den kvalitativa metoden observation. Vi har samlat in vårt material genom att göra en videoinspelning på 40 minuter med 5 elever på komvux samt kompletterat med två dagars observationer. Vårt resultat tyder på att eleverna har olika sätt att visa att de lyssnar, både verbalt och icke-verbalt. Slutsatsen är att vi inte kan kategorisera eleverna i snäva fack och efter specifika lyssnartyper, eftersom elevernas respons kan skilja sig beroende på situation, gruppkonstellation och förståelse.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) lyssna
respons
kommunikation
Komvux
uppmärksamhet
videoinspelning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6307 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics