Ungdomskultur vs skolkultur

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Ungdomskultur vs skolkultur
Author(s) Mouna Mezza ; Helén Larsson
Date 2008
Swedish abstract
Sammandrag Syftet med vår uppsats är att undersöka hur elever upplever regler i sin skolmiljö, där skolkultur och ungdomskultur möts varje dag. Underlaget har vi hämtat genom enkäter och intervjuer på fyra olika gymnasieskolor. Vi har valt att använda två olika metoder för att få ett bredare datorunderlag. Enkäter har gjort att vi fått ut svar som är kvantitativa medan intervjuerna har gett svar som är kvalitativa och har ett djup som man inte går att få ut av enkäter. Elever och lärares åsikter har gjorts synliga angående regler om media användandet, kläder och språk i skolan. Resultatet visade att eleverna inte uppfattade ordningsregler som något större problem, så länge det inte gör intrång på deras intressen. Ett genusperspektiv har trätt fram under arbetets gång och vi kan se vissa skillnader mellan könen. Nyckelord: Skolkultur, ungdomskultur, ungdomsspråk, regler och medier.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) school culture
youth culture
Handle http://hdl.handle.net/2043/6326 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics