"Att ej längre sofva feghetens och liknöjdhetens sömn" Politisk identitet, kön och klass i textilarbeterskornas tidiga fackliga organisering i Malmö mellan åren 1889 och 1902

DSpace Repository

"Att ej längre sofva feghetens och liknöjdhetens sömn" Politisk identitet, kön och klass i textilarbeterskornas tidiga fackliga organisering i Malmö mellan åren 1889 och 1902

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication 1-year master student thesis
Title "Att ej längre sofva feghetens och liknöjdhetens sömn" Politisk identitet, kön och klass i textilarbeterskornas tidiga fackliga organisering i Malmö mellan åren 1889 och 1902
Author(s) Svensson, Sara
Date 2008
Swedish abstract
Politisk identitet och klass- och könsmässiga strukturer undersöks i den tidiga fackliga organiseringen bland textilarbetarkvinnor i Malmö mellan åren 1889 och 1902. En tid av öppningar i tolkningen av könsmönstren är märkbar när den svenska fackliga organiseringen tar fart i slutet av 1800-talet. Kvinnorna tar sig ett utrymme som sedermera blir ifrågasatt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject(s) facklig organisering
klass
politisk identitet
kön
Malmös fackliga historia
Handle http://hdl.handle.net/2043/6346 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics