"Danmarks fremtid dit land - dit valg..." - En analys av Dansk Folkepartis bok

DSpace Repository

"Danmarks fremtid dit land - dit valg..." - En analys av Dansk Folkepartis bok

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title "Danmarks fremtid dit land - dit valg..." - En analys av Dansk Folkepartis bok
Author(s) Hjälm, Johan
Date 2002
Swedish abstract
I min uppsats har jag valt att undersöka Dansk Folkepartis bok Danmarks fremtid dit land - dit valg. Jag har främst gjort en retorisk analys av materialet utifrån Lennart Hellspongs bok Metoder för brukstextanalys. I kombination med den retoriska analysen har jag även valt att använda Teun van Dijks bok Elite discourse and racism för att få en breddare förståelse av materialet. Med hjälp av van Dijks bok och hans diskussion av olika retoriska strategier och diskurser försöker jag göra det lättare att förstå och se Dansk Folkepartis sätt att påverka. Jag för även en kortare diskussion av bilder och dikter som förekommer i boken.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject(s) Dansk Folkeparti
Främlingsfientlighet
Politik
Invandring
Retorik
Handle http://hdl.handle.net/2043/6357 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics