Hur fungerar en musikklass?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hur fungerar en musikklass?
Author(s) Cirera, Joél
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka vad barn lär sig utöver det musikaliska kunnandet i en musikklass. Jag har intervjuat två musikpedagoger och den biträdande rektorn på en profilskola med inriktning musik. Jag har även genomfört observationer för att kunna styrka det som intervjupersonerna har sagt och dokumenterat vad som händer under musiklektionerna. Jag har kommit fram till att barnen lär sig huvudsakligen tre saker utöver det musikaliska. Social utveckling, som är den starkaste av de tre, språklig utveckling och motorisk utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) musikklass
musikelever
Handle http://hdl.handle.net/2043/6456 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics