Hjärnan visar vägen

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Hjärnan visar vägen
Author(s) Haramaty, Gabriella
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka utvecklingsmöjligheter det finns för skolan och historieundervisningen om man sätter den mänskliga hjärnan i centrum. Berättade som metod i historieundervisningen presenteras närmare och en diskussion om identitet som begrepp och verktyg i undervisningen avslutar undersökningen. Studien syftar till att väva samman neurovetenskapens område med historiedidaktikens fält. Metoden för uppsatsen bygger i första hand på insamlad fakta från olika forskningsområden: neurovetenskaplig forskning, kognitionsvetenskap, psykologi, kognitiv psykologi, filosofi samt studier i historiedidaktik. Resultatet bygger på en diskussion som sammanställer forskningen och ger förslag på hur forskning kring hjärnan kan utnyttjas för att forma en mer enhetlig skolverksamhet.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language swe (iso)
Subject(s) minne
medvetande
tänkande
historiedidaktik
historiemedvetande
berättande
identitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/6464 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics