Pedagogers undervisning om regional identitet

DSpace Repository

Pedagogers undervisning om regional identitet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Pedagogers undervisning om regional identitet
Author(s) Abrahamsson, Martin
Date 2008
Swedish abstract
Examensarbetet undersöker hur och varför geografilärare på gymnasiet tar upp frågor om region och regional identitet i allmänhet, och i synnerhet med koppling till Öresundsregionen. Kvalitativa intervjuer genomfördes med fem pedagoger. Resultatet från undersökningen visar att begreppet region används i stor utsträckning i undervisningen. Regional identitet används däremot inte i lika stor utsträckning som begrepp men finns med som innebörd. Undersökningen visar även att pedagogerna är väl medvetna om elevers vardag och hur de använder sig av den. Detta är något som kan användas i ett större format i geografins undervisning om region och regional identitet. Nyckelord: gymnasieskolan, geografi, region, regional identitet i undervisning, elevers identifikation med Öresundsregion,
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) region, regional identitet
pedagoger, undervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/6505 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics