Utvärdering av SSP - samverkan mellan skola, socialtjänst och polis i Malmö

DSpace Repository

Utvärdering av SSP - samverkan mellan skola, socialtjänst och polis i Malmö

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Utvärdering av SSP - samverkan mellan skola, socialtjänst och polis i Malmö
Author(s) Barucic, Mevla ; Rosengren, Elin
Date 2008-10-20
Swedish abstract
Magisteruppsats som utvärderar samverkan mellan skola, socialtjänst och polis i Malmö. Aktörsfokuserad beskrivning av organisationen med syfte att förbättra formen för samverkan. Kvalitativ studie baserad på intervjuer och observationer.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) samverkan, organisering
framgångsfaktorer, roller, möten
Handle http://hdl.handle.net/2043/6607 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics