Vad händer sedan? - Gymnasieelever med utländsk bakgrund reflekterar över sin framtid efter gymnasiet

DSpace Repository

Vad händer sedan? - Gymnasieelever med utländsk bakgrund reflekterar över sin framtid efter gymnasiet

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Vad händer sedan? - Gymnasieelever med utländsk bakgrund reflekterar över sin framtid efter gymnasiet
Author(s) Rojas Paz, Emilio Augusto
Date 2007
Swedish abstract
Slutet på gymnasietiden har en stor betydelse för de flesta ungdomar och innebär en ny fas i livet. Vuxenlivet börjar och med det förväntningar och planer som ska utgöra deras framtid. Men långt ifrån alla ungdomar har samma förutsättningar. Denna studie handlar om tankar och förhoppningar om framtiden hos ungdomar med utländskbakgrund. Den behandlar även hur de upplever sin egen situation. Studien har genomförts genom intervjuer som gjordes med fem gymnasieelever med utländsk bakgrund som gick sin sista termin på en gymnasieskola där antalet elever med en helt svensk bakgrund är sällsynt. Intervjuerna har berört i synnerhet ämnen som är viktiga för ungdomar som utbildning, arbete, integration och framtidstro. Studien har visat att de ungdomar med utländsk bakgrund som har intervjuats har, trots brister i integrationen, en positiv bild av sig själva och ser möjligheter att påverka sin framtid. Ungdomarna är också medvetna om att de inte lever helt integrerat i samhället och ser utbildning som ett medel att lyckas i livet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) utbildning
integration
mångfald
framtidstro
jobb
Handle http://hdl.handle.net/2043/6619 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics