Historieförvanskning inom film

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Historieförvanskning inom film
Author(s) Fransson, Peter ; Nemiti, Magnus
Date 2008
Swedish abstract
Arbetet är tänkt att belysa barn och ungdomars förmåga att med källkritiska ögon kunna ta till sig undervisning som framställs med hjälp av filmer, böcker, spel mm som innehar historiska teman. Film är och bör vara ett fantastiskt hjälpmedel för ungdomarna. Om de får förklarat hur de ska tillgodose sig med informationen som framställs i exempelvis filmer som kan inneha förvanskade detaljer. Om källkritiken finns närvarande som en faktor i undervisningen för att kontrollera sanningsenligheten i filmer, böcker, spel mm blir ungdomarna medvetna om den förvanskning som ofta finns inom film och skönlitterära verk. Undersökningen bygger på enkät av 17 gymnasieelever och resultatet spänner från ointresserade elever till elever som har ett källkritiskt förhållningssätt till film.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Film i skolan
Historiemedvetande
Handle http://hdl.handle.net/2043/6629 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics