Karies och den ekologiska plackhypotesen

DSpace Repository

Karies och den ekologiska plackhypotesen

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Karies och den ekologiska plackhypotesen
Author(s) Neilands, Jessica
Date 2008
Host/Issue Tandläkartidningen;6
Volume 100
ISSN 0039-6982
Pages 58-60
Language swe (iso)
Subject(s) Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Note Bakterier i biofilmer beter sig inte alls som bakterier som växer fritt i en näringslösning. Genom att studera biofilmer kommer man närmare bakteriernas verklighet och plack är nog den mest studerade biofilmen. Studien visar att människor med bakterier som är mer benägna att utlösa en syratoleransrespons löper större risk att utveckla karies.
Handle http://hdl.handle.net/2043/6808 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics