Målande beskrivningar och bilder som berättar. Ett sociokulturellt perspektiv på bilderbokens roll som pedagogiskt reskap.

DSpace Repository

Målande beskrivningar och bilder som berättar. Ett sociokulturellt perspektiv på bilderbokens roll som pedagogiskt reskap.

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Målande beskrivningar och bilder som berättar. Ett sociokulturellt perspektiv på bilderbokens roll som pedagogiskt reskap.
Author(s) Carlsson, Jens
Date 2008
Swedish abstract
Syfte Syftet med följande arbete är att undersöka bilderböckernas funktion som pedagogiskt verktyg i undervisning riktad till barn i skolår 1-3. Metod I arbetet undersöks tio bilderböcker med hjälp av en intertextuell analysmetod. Därefter analyseras resultatet utifrån ett sociokulturellt perspektiv för att närmare utröna vilken form av pedagogik som kan utgå från bilderböckerna. Resultat Bilderböcker skapar gemensamma referensramar hos eleverna. Även om undervisning inom alla ämnen kan utgå från bilderböcker faller sig arbete med värdegrunden naturligt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) sociokulturellt
perspektiv,
intertextuell
analys,
glädje,
bilderbok,
Vygotskij,
Bakhtin.
Handle http://hdl.handle.net/2043/6825 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics