Skolans Fostrande Roll En studie kring arbetsmetoden "Bra Val"

DSpace Repository

Skolans Fostrande Roll En studie kring arbetsmetoden "Bra Val"

Details

Files for download
Facebook
Overview of item record
Publication Student thesis
Title Skolans Fostrande Roll En studie kring arbetsmetoden "Bra Val"
Author(s) Knutsson, Henrik
Date 2008-11-27
Swedish abstract
Abstract Knutsson, Henrik (2008). Skolans Fostrande Roll, En studie kring arbetsmetoden ”Bra Val” School´s Educating Role A survey about the method Making Good Choice Examensarbete 15 högskolepoäng, SÄL 3:2, Lärarutbildningen, Malmö högskola I min undersökning har jag försökt ta reda på hur eleverna på ett individuellt utformat program i Malmö, uppfattar arbetet med den individuella bedömningen av genomförandet av lektioner som vi kallar Bra Val. Metoden Bra Val har sitt ursprung i trappmodellen, Det är ditt val, hämtat från boken Ordning och reda i skolan, skriven av Edin och Drummond (2006). Arbetet bygger på att lärarens ledarskap skapa förutsättning för en social utveckling i skolan. Tillsammans med arbetet med veckorapporten i Bra Val skall eleven bli varse och lockas till goda val i undervisningen och lära sig stå för de konsekvenser valen innebär. Jag valde att göra en enkätstudie detta för att få ett så neutralt inflytande över svaren som möjligt. Svaren från enkäten har kompletterats med litteratur studier samt möte och samtal med författaren Mats Edin. Resultatet visar att vi har lyckats skapa positiv utvecklings spiraler hos eleverna. Den främsta slutsatsen är att eleverna upplever att de är hjälpt av arbetssättet med Bra Val i undervisningen, eleverna upplever att de aktivt tänker på att göra goda val i undervisningen och att de känner att de lyckas på lektionerna.
Language swe (iso)
Subject(s) Bra Val, Individuella Programmet, Iv, Moralutveckling, Spiral-dynamics, Uppfostran
Handle http://hdl.handle.net/2043/6852 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics