Hållbar utveckling i samhällsläroböcker

DSpace Repository

Hållbar utveckling i samhällsläroböcker

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Hållbar utveckling i samhällsläroböcker
Author(s) Andersson, Tobias
Date 2008
Swedish abstract
Uppsatsen fokuserar på hur begreppet hållbar utveckling behandlas i läroböcker i Samhällskunskap A. Syftet med min undersökning är att studera hur hållbar utveckling behandlas i samhällsböckerna i kurs A och jämföra om det finns en diskrepans med kursmålen och hur detta förhållande har förändrats över tid. Som metod har jag valt att göra en läromedelsanalys där jag utifrån en egen operationalisering av begreppet hållbar utveckling undersöker hur lärobokstexterna behandlar begreppet. Undersökningen visade att hållbar utveckling inte har någon central roll i läroböckerna och att väldigt lite har förändrats mellan undersökningstiden 1995 till 2005. Dessutom kan man hävda att det finns en diskrepans mellan läroböckerna och kursmålen, i synnerhet när det gäller dagens kursmål och de senaste läroböckerna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) Hållbar utveckling
läroböcker
Handle http://hdl.handle.net/2043/6867 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics