Risk, riskbedömning och prevention

DSpace Repository

Risk, riskbedömning och prevention

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Risk, riskbedömning och prevention
Author(s) Svensäter, Gunnel ; Davies, Julia ; Hänsel Petersson, Gunnel ; Knutsson, Kerstin ; Neilands, Jessica ; Rohlin, Madeleine ; Mejàre, Ingegerd ; Petersson, Lars G ; Sahlin, Nils-Eeic ; Carlén, Annette ; Dahlén, Gunnar
Date 2008
Host/Issue Tandläkartidningen;9-10
Volume 100
ISSN 0039-6982
Pages 70-6
Language swe (iso)
Subject(s) Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Note Biologiska markörer som baserar sig på egenskaper och aktivitet hos bakterier i dentala biofilmer skulle kunna användas för att identifiera patienter med hög risk för karies och parodontit. Genom att studera hur tandläkare gör riskbedömningar och tar beslut om åtgärder kan man få ett bra underlag för att förbättra praxis.
Handle http://hdl.handle.net/2043/6958 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics