Forskarservice - en utredning vid Malmö University

DSpace Repository

Forskarservice - en utredning vid Malmö University

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Forskarservice - en utredning vid Malmö University
Author(s) Gullberg, Maria ; Lindholm, Jessica ; Tapia, Pablo
Date 2008
Swedish abstract
I mars 2008 presenterades en utredning om Bibliotek och ITs forskarservice på Malmö University. Syftet med utredningen var dels att sammanställa en nulägesbeskrivning av forskarservicen och dels att se vilka utmaningar som ligger i framtiden genom att i nära kontakt med forskarna undersöka i vilken riktning forskarservicen kan utvecklas.
Publisher Danmarks Forskningsbiblioteksforening
Host/Issue DF Revy;8
Volume 31
ISSN 0106-0503
Pages 18-20
Language swe (iso)
Subject(s) forskarstöd
forskningsbibliotek
teknikstöd
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Library and information science
Handle http://hdl.handle.net/2043/6964 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics