Forskning om villkor för barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem

DSpace Repository

Forskning om villkor för barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem

Details

Files for download Overview of item record
Publication Book
Title Forskning om villkor för barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem
Author Persson, Sven
Date 2008-10-15
Swedish abstract
Denna rapport ger en bred översikt av forskning och nationella utvärderingar inom området och avslutas med en kritisk diskussion där även angelägna områden för fortsatt forskning lyfts fram.
Publisher Vetenskapsrådet
ISSN 1651-7350
ISBN 978-91-7307-144-4
Pages 121
Language swe (iso)
Subject forskningsöversikt
lärande
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/7162 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics