Forskning om villkor för barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem

DSpace Repository

Forskning om villkor för barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title Forskning om villkor för barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem
Author(s) Persson, Sven
Date 2008-10-15
Swedish abstract
Denna rapport ger en bred översikt av forskning och nationella utvärderingar inom området och avslutas med en kritisk diskussion där även angelägna områden för fortsatt forskning lyfts fram.
Publisher Vetenskapsrådet
ISSN 1651-7350
ISBN 978-91-7307-144-4
Pages 121
Language swe (iso)
Subject(s) forskningsöversikt
lärande
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/7162 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics