Varför misslyckades det?

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Article, other
Title Varför misslyckades det?
Author(s) Wedege, Tine
Date 2008
Swedish abstract
I den verksamhetsförlagda tiden i utbildningen, VFT, hamnade Anders och Mikkel i samma situation som andra lärarstuderande. Deras förställningar om en ny undervisning visade sig vara svår att realisera. Då de försökte med utforskande matematik upplevde de motstånd från både elever och lärare. I kritisk återblick på praktikperioden kom de fram till en teoretisk förståelse för svårigheterna.
Host/Issue Nämnaren;3
Volume 35
ISSN 0348-2723
Pages 43-47
Language swe (iso)
Subject(s) mathematics education
didactical contract
teacher education
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/7214 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics