Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet

DSpace Repository

Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet

Show full item record

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Facebook

Simple item record

Publication Book
Title Matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet
Author(s) Hansen, Hans Christian ; Haahr, Ole ; Jensen, Hans Nygaard ; Wedege, Tine ; et al.
Date 2008
Swedish abstract
Den danske komité for Unesco's Matematikverdensår 2000 tog initiativ til en beretning om matematikundervisningen i Danmark i 1900-tallet. Ti aktører fra forskellige felter udarbejdede de respektive afsnit, så den samlede beretning dækker fra første klasse i skolen over gymnasiale uddannelser til langt ind på matematikbaserede universitetsstudier og så bredt, at også feltet fra almene voksenuddannelser til lærlinge- og erhvervsuddannelser er med. Resultatet blev dette tobindsværk, der først og fremmest giver en grundig og veldokumenteret beskrivelse af udviklingen i matematikundervisningen inden for de enkelte institutionstyper. Men faget beskrives også som et socialt og kulturelt fænomen i det danske samfund. Gennem skønlitteraturen kastes et sidelys på matematikundervisningen og matematiklæreren, som sjældent afsløres i de officielle kilder. I skolen skiftede faget rolle fra 'forstandens slibesten' til at blive et værktøj for samfundsborgeren, samtidig med at matematik blev et fag for alle i den enhedsskole, der blev etableret skridt for skridt. I 1900-tallet kom matematik til at præge samfundet, men omvendt kom enhedsskolen og den store søgning til gymnasiet til at præge skolefaget matematik. Her stod de klassiske dyder som bevisførelse og bogstavregning svagere mod slutningen af århundredet, mens ny teknologi og nye holdninger til faget skulle sætte nye generationer i stand til at håndtere mere virkelighedsnære matematiske problemstillinger.
Publisher Syddansk Universitetsforlag
ISBN 978-87-7642652
Pages 945
Language dan (iso)
Subject(s) mathematics education
history
Denmark
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::MATHEMATICS
Handle http://hdl.handle.net/2043/7218 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics