Utifrån sett - inifrån upplevt : några unga kvinnor som kom till Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan

DSpace Repository

Utifrån sett - inifrån upplevt : några unga kvinnor som kom till Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan

Show full item record

Files for download

Omslag
Avhandling
Facebook

Simple item record

Publication Doctoral Thesis
Title Utifrån sett - inifrån upplevt : några unga kvinnor som kom till Sverige i tonåren och deras möte med den svenska skolan
Author(s) Cederberg, Meta
Date 2006
Swedish abstract
Denna avhandling handlar om mötet med svensk skola ur 12 unga kvinnors perspektiv. De flydde till Sverige i början eller under tonåren och genomförde framgångsrika skolkarriärer trots kort vistelsetid i Sverige. I studien beskrivs och analyseras deras väg genom skolan, från ursprungslandets skolan, via migrationen, in i och genom den svenska gymnasieskolan. Gemensamma samverkande komplexa mönster på individuell nivå, institutionell nivå och strukturell nivå framträder i intervjuerna. I dessa komplexa mönster framträder en övergripande anpassnings- och integrationsprocess till svensk skola. Fokus i studien är hur skolan bemött kvinnorna ur deras perspektiv. Förhållanden på institutionell skolnivå som mobiliserat och begränsat kvinnornas skolkarriär analyseras i anpassnings- och integrationsprocessen och tre framgångsdrivande begrepp: motivation, lärarbekräftelse samt modifierad anpassning identifieras. Även om kvinnorna genomfört framgångsrika studier har deras väg genom svensk skola varit problematisk. Inte enbart svenska språket utan även en annorlunda och osynlig pedagogik har begränsat och försvårat för kvinnorna att genomföra sina skolkarriärer.
Publisher Malmö högskola, Lärarutbildningen
Series/Issue Malmö Studies in Educational Sciences;22
ISSN 1651-4513
ISBN 91-85042-18-8
Pages 247
Language swe (iso)
Subject(s) Invandrarelever attityder -- Sverige
Invandrarflickor
attityder Sverige
Skolan attityder till Sverige
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences
Handle http://hdl.handle.net/2043/7230 (link to this page)
Buy print http://webshop.holmbergs.com...7230 (print-on-demand service)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics