Undervisning i moderna språk i en Montessoriskola

DSpace Repository

Undervisning i moderna språk i en Montessoriskola

Show full item record

Files for download

Facebook

Simple item record

Publication Student thesis
Title Undervisning i moderna språk i en Montessoriskola
Author(s) Nilsson, Johanna
Date 2008
Swedish abstract
Huvudsyftet med detta examensarbete är att synliggöra hur undervisningen i moderna språk kan se ut på en Montessoriskola. Jag vill också ta reda på vad jag som språklärare har att lära av de pedagoger som undervisar i moderna språk på en Montessoriskola. Arbetet innehåller en beskrivning av Montessoripedagogiken samt intervjuer med tre Montessoripedagoger och tre klassrumsobservationer gjorda på en Montessoriskola. En analys av insamlat datamaterial visar att det inte förefaller finnas någon speciell didaktik för undervisningen i moderna språk i Montessoriskolan, men att den läromiljö, bland annat, som Montessoriskolan erbjuder kan ge gynnsamma ramar för språkinlärningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject(s) elevinflytande
metodik
moderna språk
montessori
språkundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/7359 (link to this page)

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search


Browse

My Account

Statistics