Konvention och verklighet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item.

Facebook
Overview of item record
Publication Article, other
Title Konvention och verklighet
Author(s) Dahlquist, Lisa ; Lundberg, Anna
Date 2007
Swedish abstract
Barn ska skyddas av barnkonventionens princip om barnets bästa ; men inga regler i världen kan skydda asylsökande barn om ansvariga handläggare inte har de kunskaper i utvecklingspsykologi som krävs för att tillämpa dem.
Host/Issue I&M : Invandrare & minoriteter;1
ISSN 1404-6857
Pages s 33-36
Language swe (iso)
Subject(s) asylprocess
barnets bästa
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE
Handle http://hdl.handle.net/2043/7385 Permalink to this page

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics